Fashion

Tattoosના કોહલી…1-2 નહીં, જાણો 11 ટેટૂનો અર્થ


 • પહેલું ટેટૂ માતાના સરોજનું છે
 • પિતાના નામ પ્રેમનું પણ ટેટૂ તેમના પર છે
 • શિવભક્ત હોવાથી તેમની આંખનું પણ કરાવ્યું

. . -કરોડો . . તેમના શરીર 1-2 નહીં 11 ટેટૂ અને . . .

‘રન ‘થી , 11૨ો • .
 • આ સિવાય બીજું પિતાના નામ પણ છે
 • કોહલી શિવભક્ત અને તેમના પર પર ભગવાન શિવનું શિવનું
 • 2008 175
 • 2011 269
 • ડાબા હાથ સમુરાઈ યોદ્ધાનું ટેટૂ ટેટૂ કોહલી માટે ગુડલક ગુડલક
 • ઓમનું ટેટૂ બનાવડાવ્યું બનાવડાવ્યું બનાવડાવ્યું સુસંગત જીવનનો જીવનનો જીવનનો માને માને માને માને માને માને
 • 5 નવેમ્બર 1988
 • ,
 • . ક્રિકેટની પીચ ઉર્જા ઉર્જા વધારનારું

news7f

News7F: Update the world's latest breaking news online of the day, breaking news, politics, society today, international mainstream news .Updated news 24/7: Entertainment, Sports...at the World everyday world. Hot news, images, video clips that are updated quickly and reliably

Related Articles

Back to top button