Fashion

, -નુકસાન


  • નેઇલ એક્સટેન્શન ચારથી પાંચ અઠવાડિયાં સુધી ચ ાલે છે
  • નેઇલ એક્સટેન્શનની સૌથી મોટી સાઇડ ઇફેક્ટ થાય છે છે નખ પાતળા જાય છે છે
  • નેઇલ એક્સટેન્શનથી આર્ટિફિશિયલ નેઇલ્સને ટ્રે ન્ડી ડિફરન્ટ આવે આવે છે

. . . . નેઇલ એક્સટેન્શનના ફાયદા અને નુકસાન જાણી એ

Should you do the same?

. . . . . . . . . . , જૅલ કોટિંગ . . , શિમરી અને .

અસલી નખને નુકસાન

. નેઇલ એક્સટેન્શન દરમિયાન This is an example. . . .

નેચરલ શાઇન જાય જાય છે

. નખ , તેજહીન અને . . .

કામ કરવામાં તકલીફ

યુવતીઓ , પરંતુ This is an example. .

નેઇલ એક્સટેન્શનનો ખર્ચ

. એમાં 5000 હજાર . . .

news7f

News7F: Update the world's latest breaking news online of the day, breaking news, politics, society today, international mainstream news .Updated news 24/7: Entertainment, Sports...at the World everyday world. Hot news, images, video clips that are updated quickly and reliably

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button